Saturday, February 6, 2021

"ANH YÊU EM" THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

Trong giờ sinh hoạt của các nam giới trong một tổ chức. Một tiết mục đưa ra là mỗi người sẽ nhắn tin có nội dung là "Anh yêu em" và sẽ gởi cho vợ của mình. Và đây là kết quả của các bà vợ đã trả lời

  • Bà vợ 20 tuổi trả lời: "Em cũng yêu anh!"
  • Bà vợ 30 tuổi trả lời: "Không còn tĩnh táo phải hông?"
  • Bà vợ 40 tuổi trả lời: "Anh hâm à? Có tửng hông?"
  • Bà vợ 50 tuổi trả lời: "Nhắn nhầm rồi phải hôn? Về đây rồi tui xử ông cho biết tay."
  • Bà vợ 60 tuổi trả lời: "Ông dìa hưu rồi rảnh quá hen, phát khùng rồi hả? Đi leo núi hay kiếm môn thể thao gì chơi đi."
  • Bà vợ 70 tuổi không trả lời mà khóc hu hu, nói với mấy đứa con: "Tía bây chắc không qua được bao lâu nữa đâu, mau chuẩn bị hậu sự cho ổng đi."
  • Bà vợ 80 tuổi lẩm bẩm: "Ông này chắc hôm nay lại quên uống thuốc rồi."

Cùng một câu nói nhưng thời gian qua đi sẽ nhận được những câu trả lời khác nhau. Có thể chúng ta không thay đổi nhưng .........môi trường và người xung quanh chúng ta đã thay đổi.

No comments:

Post a Comment