Saturday, March 21, 2020

HÃY CẦU NGUYỆN CHO MỤC SƯ CỦA BẠN

Nên nhớ Mục Sư của bạn chưa từng chăn bầy qua cơn dịch bệnh bao giờ (Wuhan virus).
Khi ông ấy mở cửa nhà thờ, người ta sẽ bảo rằng lẽ ra ông nên đóng cửa.
Khi ông ấy đóng cửa nhà thờ, người ta lại nói rằng ông ấy nên mở cửa chứ!
Khi ông ấy không bắt tay, mọi người sẽ nói ông ấy thiếu đức tin. Khi ông ấy bắt tay, mọi người lại nói ông ấy thật ngớ ngẩn sao không biết có thể đó là nguồn lây lan dịch bệnh?
...
Image result for church building clipartTóm lại, ông ấy sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn để để bảo vệ bầy chiên dựa trên tất cả các khía cạnh. Từ việc tăng trưởng tâm linh của bạn, đến các trách nhiệm pháp lý mà có thể bạn chưa biết hoặc chưa từng nghĩ tới.
Không ít Mục Sư nghĩ rằng họ phải chăm sóc một nhóm người kỳ lạ nhất thế giới!
Hãy nhớ rằng: Không ai mong muốn mọi việc diễn ra tốt đẹp tại Hội Thánh nhiều bằng các Mục Sư.
Mục Sư của bạn cần sự CẦU THAY và giúp đỡ từ các bạn ngay lúc này.
Cre: Tuan Cmo | FB Thang Nguyen

No comments:

Post a Comment