Friday, March 2, 2018

5 QUYẾT TÂM CHO NĂM MỚI


(Phỏng dịch “5 Resolutions You Should Make This Year”
của Terrace Crawford từ http://www.churchleaders.com)


1. Cầu Nguyện (Pray): Chúng ta thường nói mình cần cầu nguyện nhiều hơn, nhưng chúng ta phải thật sự cam kết cầu nguyện. Cầu nguyện được ví sánh là hơi thở. Cầu nguyện giúp đời sống cá nhân và Hội Thánh sống và vững mạnh.
Image result for new year resolution
2. Giữ Gìn (Protection): Hãy giữ gìn sức khỏe và gia đình của mình. Người trong gia đình mình, mình phải quan tâm trước hết.

3. Hiện Diện (Presence): Đừng để những cái điện thoại, tablets, iPad chi phối quan hệ của mình với những người xung quanh. Đừng để kỷ thuật chi phối thì giờ thờ phượng, cầu nguyện, và học Lời Chúa.

4. Chia Sẻ Phúc Âm (Share the Gospel): Nhiều người xung quanh không biết Chúa Giê-su. Hãy sốt sắng, để nhiều thì giờ chia sẻ Phúc Âm cho họ để họ biết Chúa Giê-su và nhận sự cứu rỗi.

5. Bền Chí (Persevere): Đời sống luôn gặp khó khăn thử thách. Hãy bền chí và nhắm vào mục tiêu của cuộc đời. Bền chí xây dựng gia đình và Hội Thánh.

No comments:

Post a Comment