Thursday, March 1, 2018

CÁC NGUYÊN TẮC TỐT ĐỂ TRỞ NÊN NGƯỜI CHA THÀNH CÔNG

(Phỏng dịch từ “Top Ten Principles for Successful Fathers” của Wayne Parker)

Related image1. Lấp đầy kho chứa cảm xúc của con trong đời sống hàng ngày.
2. Dành thì giờ cho con cái là món quà tốt nhất mà người cha có thể cho con.
3. Dạy con cái biết trách nhiệm trong đời sống, kể cả ngay khi từ còn nhỏ.
4. Dùng từ ngữ đơn giản, thân thiện khi nói chuyện với con.
5. Sống làm gương trước mặt con cái về mọi lĩnh vực trong đời sống.
6. Sống trong tinh thần trước sau như một trong niềm tin & nguyên tắc sống.
7. Kỳ vọng cao ở nơi con và giúp con đạt được nhưng kỳ vọng đó.
8. Bày tỏ tình thương đối với con một cách cụ thể, rõ ràng.
9. Tôn trọng lẫn nhau với con, đặc biệt là con ở tuổi thanh niên.
10. Dạy con những giá trị tốt/cao của đời sống và giá trị vĩnh cửu.

No comments:

Post a Comment