Friday, February 11, 2022

HỘI THÁNH CẦN MỤC SƯ

Có một Hội Thánh nọ đang cần một Mục Sư quản nhiệm. Một trong những Chấp Sự (Lãnh Đạo) của Hội Thánh muốn biết là Hội Thánh đang tìm kiếm, ước ao có một vị Mục Sư như thế nào. Ông viết một bức thư, gởi cho Hội Thánh với tư cách ông là một Mục Sư đang xin việc, và ông đọc bức thư đó tại Hội Đồng Hội Thánh.

Bức thư có nội dung như sau:

Kính thưa Hội Thánh,

Tôi được biết là Hội Thánh đang cần một Mục Sư chăn bầy chiên của Chúa, và tôi muốn xin làm công việc đó. Tôi có nhiều phẩm chất mà tôi nghĩ quý Hội Thánh cần. Tôi được ban phước để giảng một cách quyền năng và cũng là một người có vài thành công như một tác giả. Có vài người cho rằng tôi có tài tổ chức. Tôi cũng từng là một người lãnh đạo ở những nơi tôi từng sống. Dầu vậy, một số người chống đối tôi với vài điều . Tôi cũng có vài điều nghịch lại chính mình. 

Tôi hơn 50 tuổi. Tôi chưa từng giảng tại một nơi (Hội Thánh) hơn 3 năm. Ở một vài nơi, tôi phải rời bỏ công việc gấp vì công tác của tôi gây ra sự xáo trộn và quấy rầy cộng đồng. Tôi thú thật là tôi đã vào tù ngục 3 hoặc 4 lần trong cuộc đời mình. Sức khỏe tôi thì không tốt lắm. Tôi phải đi làm thêm bên ngoài để kiếm sống. Tất cả những Hội Thánh tôi từng phục vụ thì nhỏ, dù các Hội Thánh này nằm trong những thành phố lớn.

Tôi không thân thiện với những giáo khu mục vụ trong những Hội Thánh khác nhau mà tôi quản nhiệm. Thật sự, một vài người trong các giáo khu này hăm dọa tôi, đưa tôi ra tòa, và thậm chí đánh đập tôi.

Tôi không có khiếu lưu giữ hồ sơ. Tôi được biết là người hay quên những người tôi từng làm phép báp-tem. Dầu vậy, nếu tôi được Hội Thánh tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng làm tốt cho Hội Thánh, kể cả phải làm thêm việc bên ngoài để duy trì chức vụ mình.

Vị Chấp Sự sau khi đọc xong bức thư, hỏi Hội Đồng Hội Thánh có muốn mời vị Mục Sư như trong bức thư không. Cả Hội Đồng Hội Thánh trả lời "Dĩ nhiên là không," và cho biết họ sẽ không bao giờ mời một vị Mục Sư giống vậy cho Hội Thánh. Họ nói họ không hứng thú với một vị Mục Sư mà không có sức khỏe, hay gây gỗ, gây chuyện, là người điên rồ bị bỏ tù, và họ cho biết rằng họ bị sỉ nhục bởi một thư xin việc như thế của vị Mục sư này. Và dĩ nhiên thư xin việc này sẽ không được xúc tiến.

Sau đó họ yêu cầu vị Chấp Sự cho biết tên của vị Mục Sư xin việc này. Vị Chấp Sự trả lời: "Sứ Đồ Phao-lô."

- Sưu tầm

No comments:

Post a Comment